Mis te arvate, kas Tallinna TV on näiteks kajastanud Tallinna linnakodanikule vägagi olulist uudist— halduskohtu lõplikku otsust Savisaare valimisreklaami raha tagastamise kohta? Vastuse leiab artikli lõpust.

Loodetavasti toimub debatt TTV üle Keskerakonna värskes juhtkonnas ka iseenesest, aga sisukama väitluse huvides lükkan ümber televisiooniga jätkamise peamised väited. Kuuleme küll protestidest TTV vastu vähem, ent heitumine ei tähenda heakskiitu.

„Tallinna TV teavitab inimesi linna elust ja võimalustest.“

Avalikes huvides toimival telekanalil on kohustus edastada erapooletut infot ning sellise info järele peab olema selge ja oluline vajadus, mis avalike kulutuste tegemist õigustaks. Info andmine ei kuulu isegi kohalike omavalitsuste põhiülesannete hulka, seda on vaid vaja avalike teenuste parimaks osutamiseks ning läbipaistvaks valitsemiseks. Selleks pole vaja telekanalit, rääkimata esoteerikasaadetest ja lõviosast ülejäänud TTV programmist.

Tallinna TV nõukogu koosneb eksklusiivselt keskerakondlastest, selle juhtkonnast leiab inimesi, kes on pea iga päev sotsiaalmeedias Savisaart kaitsvaid vandenõuteooriad levitanud.

Tallinna TV populaarsemates saadetes on esindatud vaid 2 erakonda, läbi käiakse suurtes hunnikutes alternatiivset jama. Kui kokku jälgib Tallinna TV-d umbes 1% Eesti elanikest ning nende populaarsemad saatedki on täis kallutatud „alternatiivseid fakte“, ei täida Tallinna TV info andmise funktsiooni, mida tal originaalis ka pole.

Veel enam, Tallinna linn kulutab muudele teavitustegevuste veel umbes 700 000 eurot aastas. On raske uskuda, et sellised kulutused pole piisavad. Info andmiseks on ka tunduvalt odavamaid viise, nt hea veeb.

„Tallinna TV-le ei kulu palju raha, vaid 3,7 miljonit eurot aastat linna 560 miljoni eurosest eelarvest“.

See, et avalikku raha tundub kokku olevat palju, ei õigusta selle halvasti kulutamist. Kõikidel avalikes huvides toimivatel asutustel on kohustus teha vaid seda, mis on selgelt lubatud ja ei miskit muud.

Eestis on mitmeid kvaliteetsemaid telekanaleid, Tallinn on eraldi kanaliks liiga väike linn liiga väikses riigis. Avalikku raha kulutades tuleb lähtuda avalikest huvidest ning alternatiivkulust. 3,7 miljoni euro eest võiks näiteks luua osa puuduolevatest 400 lasteaiakohast. Viimane on ka otseselt Tallinna linna senini puudulikult täidetud ülesanne.

„Tallinna TV-d saab muuta tasakaalustatumaks“.

Just sellise põhjenduse käis peaminister hiljuti välja. Olgugi et see võib olla teatud määral võimalik, poleks ka tasakaalus Tallinna TV endiselt mõistlik linna raha kulutamine. Tõenäoliselt eeldab selline muudatus ka mõningast kaadrivahetust, et sellist tasakaalustatust pakkuda suuta pärast 7 aastat Edgar Savisaare soovide kajastamist.

„Muu meedia on kallutatud, TTV toob tasakaalu“.

Olen kallutatuse väite osas skeptiline, probleemi saaks aga uurida professionaalsete või teaduslike hinnangute abil. Ent asjaolu, et teiste meediakanalite tööd saaks parandada, ei õigusta taaskord õige avaliku funktsioonita kanali loomist ja rahastamist.

Ehk saavad valitsuserakonnad mõistlikkuse piires kallutatuse probleemiga tegeleda.

Samuti pole tõenäoline et meediakanalid suudavad hoida sisulist kvaliteeti, kui nendega konkureerib avaliku raha abil toetatud ja lisaks reklaami müüv avalik kanal. Kõigele lisaks ei too tasakaalustatust juurde järjekordne tasakaalust väljas kanal.

Kellade ja viledega saab tegeleda siis, kui põhitöö on tehtud. Arvestades rahvastikuprognoose ja meie sotsiaalstatistikat, peaksid kellad ja viled jääma pigem järgmisesse kümnendisse. Tallinna linnal on tänu kasvavale elanikkonnale ja heale eelarvepotentsiaalile Eestis pigem ainulaadne võimalus tegeleda sotsiaalprobleemide efektiivsema lahendamise ja ennetamisega. See nõuab aga hoolikat juhtimist ja kulutamist sellele, mis on oluline. Härra peaminister, Teie käik.

Vastus artikli alguses esitatud küsimusele: ei.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid