EI
Liisa Pakosta, võrdõigusvolinik
Põhikool on kohustuslik ja kooli määrab lapsele omavalitsus. Ei mingit „kui ei meeldi, mine mujale”.
Liisa Pakosta

See muudab nõude, et väikesed tüdrukud tohivad munitsipaalpõhikoolis käia üksnes seelikuga, suuremaks sõnumiks: sa pead naiseks sündimise tõttu kandma ebamugavamat, liikumist piiravat ja külma ilmaga mitte sobivat riietust. Poisid, nemad võivad kanda vabalt liikumist võimaldavat, mugavamat ja ilmastikukohasemat riietust, aga sina, tüdruk, ei või. See on samasugune koha kättenäitamine, nagu oleks üksnes poistele kehtiv juuksepikkuse piirang. Ühel juhul „teie maailm on vaid puhta valge põllekesega värk”, teisel juhul „sõdur juba lapsena”.

Eesti põhihariduse komberuumi ei sobi lastele soo järgi nõnda erinevate välimusnõuete esitamine ja seeläbi rõhutamine, et poistel ja tüdrukutel ongi elus täiesti erinevad õigused ja võimalused.

Ah et seelik polevat ebamugavam? Proovige higise nahaga kehalisest kasvatusest tulles väikese lapse kohmakusega ülikiiresti riietuda: sukkpükste sääred sirgelt jalga, seelik selga ja siis suusapükste sisse toppida. Või ehk isegi ronida seelikus jalgratta selga? Ja pallimängud?

Eesti kliimat ja üldist riietumistava arvestades on lihtsalt terve talupojamõistuse vastane võtta tüdrukutelt õigus soovi korral pükse kanda. Pealegi on see vastuolus põhikooli riikliku õppekava, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning soolise võrdõiguslikkuse seadusega. 1