Oleme korduvalt tarbijaid probleemsest e-kauplejast teavitanud ja soovitanud kaaluda alternatiivseid ostukohti. Probleem on väga tõsine mitmel põhjusel:

  • liit on ebausaldusväärse e-poe tegevusele korduvalt tähelepanu juhtinud, kuid seaduslikku jõudu omavate riigiametite veskid jahvatavad aeglaselt;
  • e-poe musta nimekirja panek ei takista mingil moel ettevõtte äritegevust ja vastav info ei jõua õigeaegselt tarbijani;
  • veebilehe tõkestamine peab toimuma kiiremini ja olema seaduslikult paremini reguleeritud, olles kuvatud koos vastava hoiatusega ettevõtte kodulehel.

17. märtsi seisuga on üle 700 tarbija Crazydeali tõttu tarbijakaitseametisse pöördunud, kuid ei saa ametilt abi ja peavad oma õiguste kaitseks esitama tasulise maksekäsu kiirmenetluse avalduse või pöörduma hagiavaldusega kohtusse. Samas oli amet juba 2014. aastal saanud Crazydeal OÜ tegevuse kohta kokku 80 pöördumist.

Ausa e-kaupleja jaoks on ka üks lahendamata kaebus liiga palju. Sadade tarbijate kahju kannatamist saaks tarbijakaitseamet kiirema sekkumisega ennetada.

Crazydeali juhtum ei ole ainulaadne. Möödunud aastal läks loojakarja ka www.caser.ee, mille probleemidest olime TKA-d teavitanud juba 19. veebruaril 2016 ning saanud vastuse, et e-poe kohta neil kaebusi pole ja maksuvõlgadega tegeleb maksu- ja tolliamet. E-pood pandi musta nimekirja viis kuud hiljem, 22. juulil 2016, kuigi amet oli juba 2015. a saanud üle saja tarbija pöördumise.

Oleme tarbijakaitseametile selgitanud, et ausa e-kaupleja jaoks on ka üks lahendamata kaebus liiga palju ja sadade tarbijate kahju kannatamist saaks kiirema sekkumise korral ennetada. Sama algus ja lõpp on kõigil likviidsuskriisis e-poodidel, kel lastakse karistamatult tegutseda: kannatajaks jäävad sajad, halvemal juhul tuhanded tarbijad. Seadusrikkujate tegevus tuleb lõpetada, nii lihtne see ongi. Paragrahve, mida on rikutud, on rohkem kui üks ja rohkem kui ühe ameti vastutusalas.