2) Järgmisel kolmapäeval on riigikogus päevakorras 24 eelnõu, kus ei paista üksmeelt koalitsiooni sees, rääkimata opositsioonist. Kas kolmapäev juba näitab Jüri Ratase valitsuse elujõudu ja Seederi poliitilisi ambitsioone? Andres Ammas nimetab seda kolmapäeva homme veebis ilmuvas arvamusloos "poliitiliseks superkolmapäevaks".

3) Seeder tähendab paljudele EKREt. Ta on poliitiliselt kultuursema sõnakasutusega, aga mõtted on sama konservatiivsed ja must-valged kui perekond Helme erakonnal. Kas see tähendab parteide lähenemist või hoopis IRL tahaks oma nappe häältevarusid EKRE toetajatega täiendada? Tegelikult on sama küsimus ka Vabaerakonna suunal. Kas Seeder tahab ka nendega ühisosa otsida või neid alla neelata?

4) Kas Seeder tahab valitsusse? Ta on küll viidanud, et tahaks jätkata riigikogus, kuid praktiliselt tähendab see valitsuse juhtimise keerulisemaks muutumist. Ja muide, kui Seeder saab valitsusse, peab ta kedagi sealt välja viskama ja hakkama sõitma ka lennukiga, mis on talle täiesti vastumeelne tegevus.

5) Ja kui Seeder läheb valitsusse ja Margus Tsahkna naaseb parlamenti, siis millise meeleolu ja jõuga hakkab erakonna eksesimees Seederi paati kõigutama? Seni on Seeder ja tema toetajad Tsahknat piisavalt kõigutanud.

6) Kas Seeder otsib esmaspäeval ühendust Reformi- ja Vabaerakonna ning EKRE juhtidega, et alustada poliitiliste konsultatsioonidega?

7) Seeder valitsuskoalitsioonis ei tähenda head Eesti-Vene piirilepetele ja nende vindumine ei tähenda head Eesti-Vene suhetele. Ta on kirjutanud: "Kummaline, aga Venemaa mängurlus, mille tulemusena lükkub piirilepingu sõlmimine teadmata tulevikku, kaitseb Eesti pikaajalisi julgeolekupoliitilisi huve paremini, kui Eesti peavoolu poliitikute tegevus. Sellise piirijoone kulgemise ja selliste tingimustega piirilepingu ratifitseerimine on vastuolus Eesti majanduslike ja julgeolekupoliitiliste huvidega, rääkimata riiklikust väärikusest."

8) Kuidas toob Seeder IRLi kriisist välja? See ei õnnestunud Urmas Reinsalul ega Margus Tsahknal. Kas ja kuidas Seeder värbab IRLi poliitikuid, kes valijatele korda lähevad? Ka see Reinsalul ja Tsahknal ei õnnestunud.

9) Seeder ütles täna: "Parempoolse erakonnana on meile oluline Eesti majanduse hea käekäik, tasuv töö ja inimeste toimetulek. Lihtne maksusüsteem, e-Eesti ja erainitsiatiivi ning investeeringuid soodustav majanduskeskkond on IRLi osalusega valitsuste pärand. Ülemäära paindlik eelarvepoliitika ja maksudega liialdamine ei ole konservatiivne majanduspoliitika." Siin on dialoogi tänase valitsuse otsustega, kuid eelkõige on IRLi viimaste aastate majanduspoliitilised positsioonid tekitanud segadust ja andnud valijatele segaseid signaale. Kodukulud alla on selle parim näide.

10) Seeder on Eesti üks väheseid konservatiive selle tõelises tähenduses. See saab ka ta edu või ebaedu kõige olulisemaks märksõnaks. Kas ta on fundamentalist või siiski avatud maailmavaatega?