Euroopa Liit, s.t meie teiega, toetab Ukrainat. 2013. aastal andsime Ukrainale isegi assotsiatsioonileppe võimaluse. Tõsi, lõhe Ukraina eliidi seas, kellest märkimisväärne osa orienteerus Moskvale, muutis meie kingituse globaalse probleemi allikaks – alguses Ukraina, aga pärast kogu euroliidu jaoks. Eelistasime seda mitte märgata ja leidsime, et las otsustab Ukraina ise, kas tal on EL-iga ühinemist vaja või mitte.