Paari päevaga Poola parlamendi mõlemad kojad läbinud valitseva erkonna Seadus ja Õiglus (PiS) esitatud eelnõud näevad ette riigi ülemkohtu laialisaatmist ja Poola kohtute tegevust kontrolliva riikliku kohtu nõukogu (KRS) üle võimu haaramist.

„Päev pärast seaduse jõustumist arvatakse siiani ülemkohtu määratud kohtunikud pensionile läinuks, välja arvatud need, kelle on ametisse valinud justiitsminister,” seisab eelnõus, mis läbis kolmapäeval lugemisvooru seimis ja reedel senatis.