Seega on võimalik, et uus aktsioon on mõeldud vahetuskaubana mingite muude asjade eest.

Selle uudise tegelik sisu on positiivne Savisaare fännidele, sest on näha, et inimese tervis on kohtumenetluse alul meedias loodud muljest palju parem, kui suudetakse asuda läbi viima selliseid poliitilisi aktsioone.

Tallinna ja kogu rahva huvides on põhimõtteline muutus linna juhtimises. See eeldab just võimu ämblikuvõrgu katkiraiumist, mis on kokku traageldatud Savissare enda juhtimisel.

Situatsioon oleks naljakas, kui selle nalja hind poleks aastaid kestnud Tallinna arenguvõimaluste kägistamine.

Olukord on absurditeaterlik - Savisaar on ju de jure Tallinna linnapea. Siis hakkaks valimistel kandideerima erinevates nimekirjades de jure ja de facto linnapead!

Kusjuures poliitilist vastutust kogu selle korruptiivse supi eest kannavad mõlemad täiesti võrdselt.

Absurdi muudaks täiuslikuks Tallinna kesktelevisiooni käitumine: kas hakatakse ülistama mõlemat või vaikitakse Savisaar täiesti maha nagu Lavrenti Beria N. Liidu entsüklopeediates pärast Hruštšovi võimuletulekut?