Kulu ei vähene

Alustagem majanduslikust poolest: funktsiooni erastruktuuri tõstmine ei vähenda ühiskonna kulu. See kulu tekib mujal juurde ja tarbijad peavad selle ikka kinni maksma, sest kindlustusandjad suurendavad ju kulude katmiseks kindlustusmakseid. Kuna kindlustuspolitsei peaks hõlmama kogu Eestit, oleks sellist võrgustikku luua ja ülal pidada väga kulukas. Kuna kaoks politsei mastaabiefekt ja tekiks kaks paralleelstruktuuri, ühiskonna kulu hoopis suureneks. Ühtlasi peaksid mõlemad struktuurid tegevust koordineerima, et see oleks ka liiklejatele üheselt arusaadav. On ilmne, et see ei ole lihtne ega muudaks liikleja jaoks midagi paremaks.

On põhjust eeldada, et tekitatav erastruktuur ei võtaks tööle inimesi tänavalt ega hakkaks neid koolitama, vaid palkaks pigem head politseitöötajad, sest neil on vajalikud kogemused. Ilmselt suudetaks pakkuda ka paremaid ja vähem stressi tekitavaid töötingimusi. Tagajärg on paraku see, et lõhutaks riigi monopolina eksisteeriv kompetentsikeskus.