SA Narva Muuseum kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid, sest tegemist ei ole riigirestoraniga. Kaebaja märgib, et restoran kuulub SA-le Narva Muuseum, mis on eraõiguslik juriidiline isik. Kaebaja väitel ei ole restorani käivitamiseks ja tegevuseks kasutatud riigi ega kohaliku omavalitsuse toetust. Kaebaja ei ole rahul, et SA Narva Muuseum esindajatele sõna ei antud, sest see oleks aidanud vigu vältida.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et sihtasutuse asutajad on Eesti Vabariik ja Narva linn ja sihtasutuse vara moodustub muuhulgas riigieelarves tehtavatest eraldistest. Leht lisas, et restorani hallatakse läbi riigi osalusega sihtasutuse ja seega on väide „riigirestoran“ õige. Leht märkis, et võttis kaebajaga 18. augustil ühendust ja pakkus võimalust kommentaariks, vastulause avaldamist ei pidanud leht võimalikuks, sest lehe arvates ei sisaldanud artikkel valesid faktiväiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu ei pea auditi tsiteerimist piisavaks ja seepärast oleks pidanud sõna andma muuseumi esindajale, et muuseum saanuks midagi enda kaitseks öelda.

Pressinõukogu aseesimees Sulev Oll

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid