Me ei kaotanud usku kliima jahenemisse juba lähitulevikus. Kahjuks ei näe meist seda enam kumbki.

Hea teadlane peab oma ülesandeks ka järeltulijate leidmist ja mina pidasin enda järeltulijaks just Vollit. Talle andsin ma üle oma ametipostid rahvusvahelises kvaternaari uurimise liidus. Seda oli lihtne teha, sest meie vaated nii setete kui ka kliima uurimisel langesid kokku. Me mõlemad oleme pidanud looduslikke protsesse kliima muutumises inimtekkelistest faktoritest olulisemaks ega kaotanud usku kliima jahenemisse juba lähitulevikus. Kahjuks ei näe meist seda enam kumbki.

Üks Volli olulisemaid uurimisobjekte oli mandrijää taandumiskäigu selgitamine, milleks tal erinevalt varasematest uurijatest oli kasutada rohkesti kaasaegseid füüsikalisi uurimismeetodeid. Tema viimaste aastate publikatsioone selles vallas peetakse etalonseteks kogu Põhja-Euroopas.