Paeti esitatud tehnoloogiasuursaadiku kujutelm võib küll kütkestav olla,  kuid selle rõhuasetus on liialt kitsas ja saadik asuks vales kohas. Ettepanek ei rahulda paljude Eesti ettevõtete vajadusi alates meelelahutustööstusest kuni reisikorralduseni ja eirab läänerannikul elavate või sinna reisivate Eesti kodanike teenindamise tarvet.

Kaks korda suurem kui Euroopa Liit

Ühendriikide lääneosa (sh Alaska ja Hawaii) hõlmab ligikaudu 7,6 miljonit ruutkilomeetrit. Euroopa Liidu pindala on ligemale 4 miljonit ruutkilomeetrit. Ameerika eestlaskonnast elab peaaegu 30% USAs Kaljumäestikust lääne pool. Los Angeles ja selle ümbruskond on eestlaste teine suurima koondumusega piirkond Ameerikas.

Rahvusvahelise valuutafondi ja USA majandusanalüüsi büroo andmeil on California majandus möödunud Prantsusmaast ja Brasiiliast, saades maailma suuruselt kuuendaks majanduseks.