Meil on kõrgharitud naisi pea 50%, mehi vaid pool sellest. Siiski näevad asjatundjad lahendusena naistele laste sünnitamise eest peale maksmist mõistmata, et ka eneseteostus väljaspool kodu võiks kõnealustele kõrgelt haritud naistele olla üsnagi oluline. Eametsa artikli järelkajast näeme, kui palju on valesti meie meediaruumis - mitte ühtki võrdlevat analüüsi ega kainet arutelu tasakaalustamaks kõnealust 'põhjapanevat' kalkulatsiooni kahjuks ei ilmunud.