Rohetaristu on inimese tehtud ehitised ja muud rajatised, mis peaks tagama soodsad tingimused elurikkusele ja looduse heale käekäigule, olgu siis ühele liigile või kogu ökosüsteemile.