Sõltumatu kohtuvõim on toimiva õigusriigi parim kaitse. Seda peaksid enda huvides silmas pidama ka need, kes teda ründavad.

Sisuliselt moodustab sõltumatu kohtuvõim õigusriigi olulisima alustala. Parlament võib võtta vastu nii- ja naasuguseid seadusi, aga kui need lähevad põhiseadusega vastuollu, ei lase kohus seadustel jõustuda. Täitevvõim võib seadusi omatahtsi väänata, aga sõltumatu kohus paneb käe ette. Õiguskaitseorganid võivad korrumpeerunud olla, aga seadust rikkunud korrakaitsjad lähevad vangi.

Kuni säilib usk kohtuvõimu, on tagatud inimeste kaitse riigi omavoli eest. Ja vastupidi, äärmuslikumatel juhtudel, kus kohtust saab võimul olijate käpiknukk, muutub inimene täiesti kaitsetuks. Kujutlegem mõttemänguks, et keegi annab Venemaal kohtusse president Vladimir Putini ja võidab. Pole ju võimalik? Aga näiteks USA-s ohjeldasid kohtunikud märkimisväärselt president Donald Trumpi esialgseid plaane keelata osa riikide kodanikele sissesõit.

Selleks et kohtunikkond oleks võimalikult sõltumatu, kehtestavadki õigusriigid reegleid, mis muudavad nende mõjutamise keeruliseks. Näiteks Eestis on kohtunikuamet eluaegne. Ehkki ka kohtunikke võivad kimbutada inimlikud pahed nagu pistisehimu, kujutab sõltumatule õigusemõistmisele suurimat ohtu siiski poliitikute edukas rünnak.

Siinkohal on hea näide Poola. Sealne valitsev Õiguse ja Õigluse partei (PiS) ründab õigusemõistjaid avalikult. Poolas vastu võetud (ja EL-i survel veidi pehmendatud seadus) annab näiteks justiitsministrile kohtunike määramiseks suure sõnaõiguse. Ühe esimese sammuna pärast võimuletulekut vahetasid PiS-i poliitikud välja viis „vastalist” konstitutsioonikohtu õigusemõistjat.

Praegu on Euroopa Liit algatanud Poola kohta esimest korda ühenduse ajaloos hääleõiguse peatamise ja euroliidu netomaksjad kaaluvad toetusraha vähendamist. Veel samm edasi ja Poolast kujuneks uus Ungari, kus demokraatiast kaugenemise tõttu on muutunud sisuliselt võimatuks valitsust välja vahetada.

EKRE valijatel tasuks järele mõelda, millega nad mängivad. Just sõltumatu kohtuvõim kaitseb praegu nendegi õigust vabalt poliitikat teha. Pole kuigi tark hammustada kätt, mis sind toetab.