Praegust ääremaastamise lainet ei juhi niivõrd riik, kuivõrd just kohalikud omavalitsused. Need uued suured vallad. Enam pole vald pelgalt keskus ja külad selle ümber, vaid mitu keskust oma küladega ehk kogukondade konföderatsioon.