Teravamalt tõusetub see küsimus Põlva ja Valga sünnitusosakondade sulgemisel. Ma ei taha öelda, et seda teha ei tohi, sest sünnitamise ohutust puudutavat ei ole ma pädev hindama. Sealjuures tekitab aga muret, et sellega seotud ruumitingimused Tartu ja Võru haiglates paistavad olevat piisavalt läbi mõtlemata.

Juba praegu ei saa Tartu sünnitusmajas kõik seda soovivad isad jääda oma vastsündinud lapse juurde - peretubasid ei ole piisavalt. Ma ei tea täpselt, mis tunne on mehel peale oma naise toetamist lapse sünnitamisel saada näiteks pool neli öösel tänavale saadetud, aga see tunne ei saa olla meeldiv. Need naised, kes koos mehega peretuba ei saa, paigutatakse kahe naise ja lapsega tubadesse, kus laste isad võivad reeglite järgi viibida ainult külastusajal (kahest seitsmeni).