Teiseks oleks huvitav ja vajalik teada saada, mida üldse tähendas arstlik ekspertiis Savisaare suhtes. Klassikalise tõendite teooria järgi saab ekspertarvamusest pärast selle nõuetekohast määramist ja tulemuste vormistamist kohtu jaoks tõend. Kas tõend kujunes ka sel korral ja kas kohus seda otsust tehes arvestas või mis toiminguga üldse oli tegemist.

Kolmas ja praktiline küsimus on, kuidas saab kohtupidamine edasi kesta, kui peamine kahtlusalune on menetlusest väljunud ja on füüsiliselt olemas, vastutusvõimeline, kuid tervislikult teda kohtu jaoks enam pole olemas. Tavapäraselt ajavad kurjategijad kõik oma pahateod surnud või kadunud kaaslaste peale. Kui nüüd hakkab kohtus peale sama taktika, et Savisaar tegi ja Savisaar teab, kuid tema pole enam midagi kohustatud tegema. Mida hakkab kohus peale sellisel juhtumil.

Kindlasti on lahtiseid otsi veel, kuid need tulid esimese hooga pähe. Meie kohtupidamisele ja õigusmenetluse usaldusväärsusele on tehtud ilmselget kahju. Mõnikord tundub, et meie õiguskaitseinstitutsioonid suudavadki üldse lõpuni menetleda üksnes selliseid asju, kus minnakse kokkuleppementlusse ja süüdistatav ennast ise süüdi tunnistab.