Rääkisime väga pikalt. Sain teada, et lahkunud oli tema abikaasa, kellega ta elas koos 40 aastat. Ta rääkis ühistest reisidest ja pojast. Kokkuvõttes oli sellest sõbralikust vestlusest abi meile mõlemale. Pärast oli kuidagi kergem ja parem tunne.

Me mõtleme liiga tihti, et võõraste mured meisse ei puutu ega sekku. Märgakem rohkem oma lähedasi ja ulatagem vajadusel abikäsi ka võõrastele!