Siiani on kehtinud EL-i struktuurifondide toetuste jagamisel seegi põhimõte, et vähemarenenud piirkondadele ulatub ühendusepoolne finantseerimine 75%-ni ja liikmesriigi kaasfinantseerimise määr on 25%, üleminekupiirkondadele on need toetuse määrad vastavalt 55% ja 45% ning arenenud piirkondadele 40% ja 60%.