Esimese preemia võitis sõna „uitulme”, mis on eestikeelne vaste sõnale slipstream

Esimese preemia võitis sõna „uitulme”, mis on eestikeelne vaste sõnale slipstream ja mida kasutatakse, rääkides realismi ja ulmekirjanduse piiril olevast ulmest, kust leiab küll ulmele iseloomulikke elemente, aga mitte piisavalt, et seda saaks pidada klassikaliseks ulmeks. Uudissõna peale tuli Krista Jutt.

Teisele kohale tuli sõna „rapper”, mis vastab sõnale slasher

Teisele kohale tuli sõna „rapper”, mis vastab sõnale slasher, mis tähistab väga populaarset ja verist õudusfilmide alaliiki, otsetõlkes „lõikehaav”, „lõikamine”. Selle sõna pakkusid välja Kaur Garšnek ja Taavi Tamula. Loova keelemängu eripreemia sai Laura Loolaid „rümbarebu” eest, kelle pakutu tähistab vastet sõnale gore.

Loova keelemängu eripreemia sai Laura Loolaid „rümbarebu” eest

Žürii märkis ära kolm sõna: „võluvik” ehk fantasy (autor Rauno Pärnits), „närupära” ehk grindhouse (autor Kersti Taurus) ja „rupskiooper” ehk splatter (autor Laura Loolaid).

Mõnel sõnal mitu head pakkumist

Sõnavõistluse korraldaja ja HÕFF-i programmijuht Helmut Jänes tuli idee peale töö käigus, kui pidi kirjutama õudusfilmidest ega leidnud võõrkeelsetele žanrinimetustele emakeelseid vasteid. Seega paluti vaatajaskonnal loominguliselt läheneda ja hoopis uued sõnad välja mõelda. Korraldaja lootis saada 150 uudissõna, aga saadi üle 200. Kokku paluti inimestel pakkuda vasteid kuuele ingliskeelsele sõnale. Rohkem pakkumisi tuli kõige tuntumatele žanridele ja enim raskusi tekitas sõnade fantasy ja slipstream eestindamine. Jänese isiklikud lemmikud on Laura Loolaidi „rümbarebu”, mis vastab sõnale gore ja mida kasutatakse, rääkides eriti veristest ja detailsetest olukordadest. Veel märkis HÕFF-i programmijuht ära sõna „rupskiooper”, mida võib kasutada žanri splatter asemel, sest mõeldes sõnale „rupskid”, mis on teisisõnu loomade ja lindude tapasaadused, sobib see sõna nii sisuliselt kui ka kõlaliselt suurepäraselt splatter’it illustreerima . Jänes toob esile võistluse peaauhinna saanud sõna „uitulme”, mida kasutati žanri slipstream iseloomustamiseks, sest see ütleb lihtsalt ja konkreetselt ära, millega tegu.

Võidusõna „uitulme” on selle poolest hea, et selle tähendus on kohe haaratav – uitulme, uitmõte

Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop loodab, et sõnad lähevad käibele. Võidusõna „uitulme” on tema sõnul selle poolest hea, et selle tähendus on kohe haaratav – uitulme, uitmõte. Veidi raskem on üheselt hoomata võidusõna „rapper”, mis viib mõtted Rappija Jackile (ingl Jack the Ripper; ripper on pusssitaja) ja räppmuusikale (räppar on inglise keeles rapper) ja inglise sõnale rape – vägistama. Kui räppmuusika kõrvale jätta, siis on assotsiatsioonid igal juhul õudustäratavad.

„Enamik sõnavõistluste võidusõnu siiski käibele ei lähe, ajakirjanduses neid küll mõnda aega kasutatakse, aga siis need hääbuvad. Näiteks 2010. aasta sõnause võidusõnal AE-koostöö on guugeldades ainult 755 kasutust, teiseks jäänud avaõiguslikul 1920 kasutust, kuid ühendil avalik-õiguslik, mille asemele seda pakuti, on 678 000 kasutust. Kuna HÕFF-i sõnavõistlus ei ole üldkeele, vaid pigem kitsama valdkonna sõnavõistlus, on võidusõnade saatust keeruline ennustada. Õudus- ja ulmefilmide fännide kõnepruuki võivad uudissõnad kergemini käibele minna kui üldkeelde”.

Huvitav tendents on Sutropi sõnul meie sõnavõistluste juures see, et pakutakse mitte päris uusi tüvisõnu, vaid liitsõnu (uitulme, rümbarebu, närupära, rupskiooper) või uusi tuletisi (võluvik). „Hindan sõnavõistluste ideed kõrgelt. Eriti seetõttu, et meile, meie inimestele läheb emakeel korda, et me tahame oma asjadest rääkida ilusas eesti keeles ka siis, kui räägime õudsetest asjadest. Filmimaailmast on tulnud juba mitu toredat sõna, nt märulifilm ja möllufilm.

Žüriisse kuulusid ulmeühingu president Veiko Belials, eesti keele instituudi keelekorraldaja Tiina Paet ja HÕFF-i korraldaja Helmut Jänes.