Protsendina haigekassa või töötukassa eelarvest on nimevahetuse summad suhteliselt väikesed, kuid keskmise üksikindiviidi või väikeettevõtja mõõtkavas kolossaalsed. Pealegi pole nimevahetus ainus raiskamine. Eelmisest nädalastki leiab veel ühe, mis maksumaksjaid vihastas: rahandusministeeriumi 83 333-eurose riigihanke „Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes”. Kas aasta pärast tehakse samasugune hange uuringule, mis selgitaks rahva maksumoraali languse põhjusi?

Töötukassa ja haigekassa nime muutmine ei läheks kokku maksma mitte 800 000–900 000 eurot, vaid palju rohkem, sest selline raiskamine lammutab maksumoraali.

Mõnikord on kulutused suurusest hoolimata õigustatud, ent nimemuutuse eelnõus ei ole ühtki mõõdikut, mille järgi kasulikkust hinnata. Töötukassa ega haigekassa esindajate jutt sellest, kui suurt kasu muutusest tõuseb, ei ole olnud veenev. Pealegi üllatas haigekassa juht Rain Laane, kes hiljuti erasektorist tulnud inimesena peaks ju küll oskama raha lugeda, avalikkust väitega, et rahvas ei peaks nimevahetuse kulu pärast ärrituma, sest summa tuleb asutuse tegevuskulude realt, mitte ravieelarvest. Tuletame Laanele meelde, et eelarvereast olenemata tuleb raha ikkagi maksumaksjalt ja seda peab kasutama mõistlikult.