Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajad tulid kokku Pilistveres, Viljandimaal, asutamiskoosolek peeti kohalikus kirikus, mille pastoriks oli Vello Salum, ERSP esimese juhatuse liige. Tookord polnud mingit kindlust, kas ainuvalitsevale komparteile põhimõttelise väljakutse esitanud seltskonnal võimaldatakse partei loomine lõpule viia või surutakse see jõuga maha.