Kui jagada 1500 ära kaheksa linnaosa peale, siis linnaosa kohta keskmiselt tuleb vähem kui 200 last tasuta huviringides. See on väga väike arv. Ühes keskmises koolis käib huviringides rohkem lapsi kuni 200. Linnavalitsus võiks uuel õppeaastal rohkem pingutada ses osas. Lubadus oli, et igale õpilasele tasuta huviring, mitte igale 30. või 10. õpilasele.

Arvestades, et hiljuti avaldati andmed, mille kohaselt viiendik Tallinna tööinimestest teenib miinimumpalka, ei ole kaheksakordset miinimumi teenival abilinnapeal kohane öelda ka seda, et kuni 10-eurone hinnatõus on marginaalne. See on kuni 120 eurot aastas, mis kindlasti nii mõnelegi lapsevanemale on väga suur täiendav koorem.

Tallinna pingutused noortele tegevuse pakkumisel ei ole kahjuks olnud piisavad. Kolmandik Tallinna noori ei käi endiselt huviringides. Seda näitavad ilmekalt Kanuti aia ning mujal aset leidnud kampade kogunemised ja vägivallajuhtumid.

Oleme suhelnud koolidega seoses huvitegevuse projektidega ja saanud teada, et avaldusi on koolid teinud rohkem kui haridusamet suudab lahendada. Mitte kõigis koolides, kes soovivad, et ei ole tsentraalse juhtimise tõttu võimaldatud tasuta huviringe. Miks abilinnapea ei räägi sellest, kui palju on n-ö täitmata avaldusi?

Nii et ootaks linnavalitsuselt tegusid, mitte enda õigustamist ja olukorra ilusamaks joonistamist.