1938. aastal maalis Kõrgema Kunstikool Pallas õppejõud Aleksander Bergman (1940. aastast Vardi) EÜSi tellimusel kolmeosalise seltsi ja Eesti ajaloo teemalise pannoo „Kalevipoja õhtud“ – „Lipu õnnistamine“ – „Vabadussõtta minek“.

Eesti kui iseseisva riigi tekke eelduseks olnud sündmusi ning neis osalenud inimesi kujutav pannoo hävitati suures osas nõukogude okupatsiooni alguses 1940. aastal. Seinalt maha võetuna ja rulli keeratuna säilis selle kolmest osast esimene – maal „Kalevipoja õhtud“. Kahest ülejäänud maalist jäi alles ainult kolm juhuslikult välja lõigatud tükki.

EÜSi, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös toimunud pannoo rekonstrueerimisprojekt sai alguse 2014. aastal. Selle eesmärgiks oli anda Eesti Vabariigi 100. juubeliks tagasi rahvusriigi sünnilugu kajastav kunstiteos.

Pannoo taasavamisel esitleti raamatut “Suur pilt. 1938–2018” ning esinesid professor Hilkka Hiiop, kultuurilooane Enn Lillemets, ajaloolane Linda Kaljundi, kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem ning EÜSi vilistlane Indrek Elling.

Rekonstrueeritud pannooga saab EÜSi Tartu majas (Tõnissoni 1) tutvuda 1.-3. oktoobrini kell 12.00-15.00.