Üks tont käib jälle ringi mööda Euroopat, kuid seekord ei kuuluta ta igikestvat klassivõitlust, ei kuuluta ühtki rassi ainsaks ja õigeks, ei ürita isegi füürereid ega seltsimehi generalissimusi võimule tuua, vaid räägib demokraatia tugevdamisest ja kodanike vabast valikust. Meedias ja paraku eriti Eesti meedias kostvast vastukajast võiks aga jääda mulje, et fašism tõstab jälle pead. Ühte patta on pandud Donald Trump, Brexit ja kõik muud halvad asjad ning oma pettumus selles üle, et sotsialismileeri positsioonid järjest nõrgenevad.