See ja hulk muidki maksuvaba tuluga seotud asjatuid sekeldusi oleks olemata, kui valitsus poleks tulumaksusüsteemi muutnud.