Kellel on üldse õigus Eestis elada? Kes üldse tohib oma suud lahti teha? Kes meist on „õige eestlane”? On natuke kummaline, et ma pean neid küsimusi esitama olukorras, kus meil on vaba riik ja põhiseaduslikud väärtused.

Eesti rahvas oli sada aastat tagasi seisus, kus võtsime vastu iseseisvusmanifesti, mis kandis nime „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”. Praegu aga levivad ideed, mis on nendest arusaamadest väga kaugel. Ägedas arutelus, kui adrenaliin kõrgel, ei tundu enesestmõistetavad õigusriiklikud põhimõtted enam kaugeltki nii enesestmõistetavad.

On üks seltskond, kes käib ning valib neid sobilikke ja sobimatuid välja. Eestis elab ligikaudu 1,3 miljonit inimest, Tallinnas 450 000, aga „õigeks” ja „sobilikuks” peetavate arv väheneb selle seltskonna liikmete silmis pidevalt. Kümmekond päeva tagasi selgus, et Eestis on üks „sobimatu asiaat”, kes ei tohiks Eesti ühiskondlikes asjades kaasa rääkida. Mart Saarso kuulutas sobimatuks Mihhail Kõlvarti (11.10, ERR).

Sobimatute nimekiri ei piirdu „asiaatidega”. Saarso võitluskaaslane Urmas Reitelmann teatas, et Eestis elab „300 000 parasiteerivat tibla”. Ei pea olema kuigi nutikas, et mõista: parasiitide all pidas Reitelmann silmas kõiki Eestis elavaid mitte-eestlasi. Need sõnad lausus Reitelmann 2015. aasta augustis (29.08.2015, ÕL).