Istutajad leiavad, et teevad loodusele palju head. Sageli nöögitakse nõndanimetatud metsakaitsjate kallal, leides, et raiemahtude vähendamise kampaaniate asemel peaksid nood tegelema hoopis puude istutamisega. Tegelikult pole metsa eest seisjad, sealhulgas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) eestvedajad, puude kunstliku tagasiistutamise poolt, vähemalt mitte nii laias ulatuses. Samuti on viimasel ajal tekkinud puudujääk kohaliku metsamaterjaliga varustatuses, Leedu istikud pole aga meie tingimustes tihti elujõulised.