ERR teadustoimetaja Marju Himma kutsub lahendusena mandunud ajakirjanduse probleemile astuma vastu „ühikute tootmisele" ning leiab, et aeg olevat „tulla tagasi kvaliteetse ajakirjanduse juurde, mille sisu ja allikaid valitakse, kontrollitakse ja toimetatakse" (ERR Arvamus 1.10). Ajakirjandusõppejõud loob kuvandi hetke ajakirjandusest, kui kiirele kasule orienteeritud tööstusest, kus tihti sisu ei kontrollita. Paljuski näib tema kriitika kirja- ja faktivigu täis korralikult toimetamata tekstide ajakirjanduses avaldamise suunal õigustatud.

Samas viitaks ta jällegi justkui mingile eelnenud ajastule või teisele ajakirjandusele, mis oli kunagi minevikus kvaliteetsem või tõsiseltvõetavam.