Mida on kavas distsipliini tugevdamiseks ette võtta? Avalikkus ootab sisulist vastust. Seda pole.