Tema sõnul on ühingu eesmärk pakkuda võimalusi suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks teiste aspergeritega ja esindada nende huve ühiskonnas. „Suhtleme omavahel aktiivselt interneti teel ja kohtume aeg-ajalt.“ Tugigrupp käib korra kuus koos nii Tallinnas kui ka Tartus. Ühingu tegemiste kohta saab lisa uurida nende veebilehel.

Igapäevaelus hakkama saamisest rääkides ütleb Uku, et tema vaimse eripäraga on ühiskonnas seotud mitmeid väärarusaamu. „Näiteks arvatakse, et aspergeritega on väga keeruline suhelda, nad võivad ägestuda ja seetõttu ei julgetagi väga kontakti otsida. Pigem hoitakse eemale.“ Autistide põhiline erinevus teistest inimestest on see, et nad tajuvad maailma intensiivsemalt ja emotsionaalsemalt. „Kuigi autist ei pruugi olla sotsiaalses suhtluses väga tugev, siis tegelikult on tegu väga mõistva ja arusaava inimesega. Temaga kokkupuudet ei tohiks peljata,“ lisab Uku.

Töökoht on noormehe sõnul teine paik, kus tihti vaimse eripäraga inimestel võib ette tulla keerulisi olukordi. Kolleegidel võib tekkida küsimusi, kuidas käituda, mida öelda või mis ütlemata jätta. Uku julgustab aga suhtuma vaimse erivajadusega inimestesse nagu kõigisse teistessegi. „Tööl suhtlevad kolleegid minuga täpselt nii, nagu iga töökaaslasega. Mingeid erandeid meil ei tehta ja ma seda ei ootagi.“

Uku toob ka välja viis lihtsat nõuannet, kuidas Aspergeri sündroomiga inimesi paremini mõista ja mida nendega suhtlusel arvestada:

  1. Esimene ja kõige olulisem soovitus on see, et kindlasti peaks aspergeriga suhtlema nii nagu iga teise inimesega – rahulikult ja austavalt. See on kõige alus.
  2. Võimalusel eelista kirjalikult teel suhtlust helistamisele või kohtumisele – tekstist on lihtsam aru saada.
  3. Ära pahanda, kui ka asperger sinust valesti aru saab. Talle lihtsalt võib küsimus paista teisiti. Pole hullu. Selgita rahulikult uuesti.
  4. Kokkulepetest tuleb kinni pidada ja võimalusel need fikseerida kirjalikult. Nii saavad kõik ühtemoodi aru ega teki segadust.
  5. Pikemat reisi või sündmust planeerides anna sellest võimalikult varakult teada.

Kuigi Uku näeb maailma teistmoodi kui mõni teine, on ta ühiskonnaliige nagu me kõik – nii tööl kui ka tavaelus. „Pole hullu“ teavituskampaania juhibki tähelepanu sellele, et iga neljas meist tajub maailma teisiti – mõtleb või käitub erinevalt. Nimelt ütleb ka Maailma Terviseorganisatsiooni statistika, et iga neljas inimene kogeb mingil eluetapil kergemal või raskemal kujul vaimse tervise häiret. See on täiesti loomulik ja seda tuleb mõista.

Vaata SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinbergi videointervjuud Aspergeri sündroomi teemal.

Kõigi kampaanias osalevate teisiti maailma tajuvate inimeste lugudega saab tutvuda tegijad.ee lehel.

Jaga
Kommentaarid