Eestil oli ja on väga konservatiivne sisserändepoliitika. Näiteks 2019. aasta töörände piirarvuks kinnitas valitsus 1315 inimest.

Töörände piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu riikide kodanikud, samuti teatud kolmandate riikide nagu näiteks USA, Jaapani ja Norra kodanikud. Samuti saavad piirarvu väliselt tulla näiteks infotehnoloogia valdkonna inimesed ning kahekordset Eesti keskmist palka saavad spetsialistid, samuti suurinvestorid.