„Mai õpetas autismispektriga last armastama, austama ja arendama,” ütleb Tartu Herbert Masingu kooli direktriss Tiina Kallavus. Ta peab Mai Suuderi teeneks pedagoogina ka suurepärast koostööd peredega. „Mai ei olnud sundija ja karjataja, ei olnud aktiivne tõekuulutaja – temas oli tingimusteta armastus kõige vastu. Iga kokkupuude temaga oli puudutav.”