Viimaste aastakümnete jooksul on Vene piiri ääres paiknevates soome linnakestes kasvanud venelaste osakaal 5-10%-ni. Nende nõudmisel tagavad Soome võimud venekeelsete immigrantide lastele tasuta vene keele õppe - juhul, kui tuleb kokku piisav hulk soovijaid.

Eksperiment rootsi keele asendamiseks vene keelega lõpetati Soome idapoolsetes osades aga juba aasta pärast.