Eelnõu seaduseks saamine toimus meetodil, mille nimeks on kujunenud „kummitempel". Arvatavasti ei ole olnud ühtki teist eelnõu, mille „menetlemise" käigus oleks riigikogu fraktsioonidel ja liikmetel olnud nii vähe võimalust kaasa rääkida.