Kuid kas see on ka lapsevanematele parim, mida riik selle lubaduse täitmiseks kuluva raha eest pakkuda saab? Eilses Eesti Päevalehes ilmunud lugu „Otsime spetsialisti. Nõus iga hinnaga!” paneb selle suure kahtluse alla. Lugu rääkis sellest, et haridusliku erivajadusega lasteaialaste osakaal on kümne aastaga kasvanud 7–8%-lt 23%-le (nii parema diagnoosimise kui ka probleemidega laste arvu tegeliku kasvu tõttu), kuid laste aitamiseks hädavajalike eripedagoogide ja logopeedide arv ei ole seejuures suurenenud. Neist on suur puudus, mistõttu ei saa paljud abivajajad õigel ajal ega piisavat abi.

Poliitikud, lõpetage lollitamine „tasuta” asjadega. Kasutage raha tõeliste probleemide, nagu eripedagoogide puuduse lahendamiseks.

Kuna kohatasu maksmisega saavad lapsevanemad üldjuhul siiski hakkama, aga eripedagoogide nappusele pole praegu paljudel juhtudel isegi halba lahendust, on see kohatasu taskukohasusest selgelt prioriteetsem probleem. Pealegi puudutab ka see väga paljusid lapsi ja nende vanemaid – otseselt peaaegu veerandit, aga kaudselt vähemal või suuremal määral ka nende lasteaiakaaslasi.

Selle jutu peale soovitavad alguses loetletud erakonnad lugeda nende programme põhjalikumalt. Ja tõepoolest – kõik nad lubavad lõpu teha ka eripedagoogide ja tugispetsialistide defitsiidile lasteaedades.

Kahjuks võib see tore plaan takerduda lihtlabasesse rahapuudusse, sest kohatasu kaotamine võtab lasteaiandusse jõudvast rahast ära tubli tüki. Lapsevanemad pääsevad kohatasust, aga on reaalne oht, et lastehoiu kvaliteet saab kannatada, kvaliteedi paranemisest ei saa juttugi olla.

Hoiatava näite ühest teisest valdkonnast pakub Tallinn, kus „tasuta” pakkumiste džinn esimest korda pudelist välja lasti. Nimelt on ühistransport küll tasuta, aga eriti tänavusel lumesajurohkel talvel torkab silma, et lumekoristusega linn mingil põhjusel koonerdab, mistõttu on nii jalgsi kui ka motoriseeritult paljudes paikades kehv liigelda. Kui Keskerakonna juhitud linnavalitsus poleks „tasuta” sõitu pakkuma hakanud, oleks sel lihtsam leida raha teede-tänavate hooldamiseks.

Poliitikud, tulge mõistusele! Lõpetage valijate lollitamine „tasuta” asjadega ning kasutage nendeks asjadeks kuluv raha tõeliselt suurte ja pakiliste probleemide, nagu laste eripedagoogide ja tugispetsialistide puuduse lahendamiseks.