Jutu millegi mahamagamisest mõtles Michal tagantjärele välja ja seda tõestab tollane kirjavahetus. Seesama kirjavahetus tõestab ka, et Tallinna väike ringtee jäeti kõrvale, sest „seda polnud kavas." Ehk siis Michali jaoks olid Tallinna teedeehitusplaanid võõras mure.
Tallinna väike ringtee oleks aidanud ühest linnaosast teise hõlpsamini sõita kesklinna vältides ja lennuradade alt kulgedes oleks sõit ka oluliselt lühem.