Kommid olid tal alati kodus olemas ja lapsed hindasid neid kõige paremaks auhinnaks. Niimoodi suutis Vello Kiiver premeerida oma maleõpilasi, kellele ta tihti ka teadlikult kaotas.