Ükski ettevõtja ei hakka rajama tuuleparki riikliku sabotaaži eesmärgil, vaid ärilistel põhimõtetel ja heauskselt. Baltikumi ühe suurima tuulepargi rajamine, mis aitab vähendada Eesti sõltuvust keskkonda rikkuvast põlevkivienergiast, ei käi üleöö. Seda planeeritakse ja valmistatakse ette aastaid.