15 % taluvuspiir tuleneb keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ § 6 lõikest 2. Määrus on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 68 lõike 1 alusel. Lõikes 2 nimetatud standardi alusel teostab Eestis lõhnamõõtmisi masinatega Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

See ei ole ju määrus, mis annaks eestlastele kindluse, et seadusandlusest on häiringute vastu võitlemisel tõhus abi. Ainult haisuvaba elu on väärikas elu ja iga keskonnaminister, ametnik või kodanik peavad võitlema edasi selle nimel, et keegi ei peaks vastu oma tahtmist alandava haisu sees elama. See on küsimus hoolivusest.

Õnneks on hakanud hoolivus ümbritseva ning teiste kodurahu suhtes Eestis lõpuks kanda kinnitama. Haisuvaba keskkond on iga inimese õigustatud ootus, nagu seda on puhas vesi, hea tervis või piirangud liigsele mürale.

Seetõttu teen värskele keskonnaministrile Rene Kokale ja riigikogu keskonnakomisjonile ettepaneku vaadata üle määrad, mis lubavad haisu levitada ning neid määrasid karmistada, sest ainult need sammud sunnivad tootmisi pingutama. Praegu seadusega lubatud piirmäärad ei ole enam ajakohased ega arvesta tänapäevaste inimeste ootustega.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega