Olukord on mõistusvastane. Esiteks on absurdne see, et linnavalitsus sai sadama ja laevafirma plaanidest teada alles viimaste hulgas. Kuna sõidukid saabuvad linna ja lahkuvad linnast teid ja tänavaid pidi, siis peaks linnavalitsus olema esimeste hulgas, kes sellest teada saab. Teiseks on absurdne, et linnal puuduvad otsesed seaduslikud võimalused sadamafirmat mõjutada. Kolmandaks on absurdne seegi, et linnajuhid suhtuvad sadama ja laevafirma plaanidesse üsna leplikult. Näiteks abilinnapea Aivar Riisalu sõnul saaks linn panna tänavatele kaheksa tonni koormuse piirangu märgid ja teha rikkujatele trahvi, aga „muidugi seda ei tehta”.

Tallinna juhtide kohus on torkida Tallinna Sadama juhte tagant nii, et nad läheksid tegudele mitte pikas, vaid lühikeses plaanis.

Kas aasta lõpus valmiv Reidi tee ehitatakse selleks, et see mitu korda päevas rekadest umbe ajada? Ähvardab ju nüüd ka Tallink „võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks” selle osa kaubaveost, mis 2017. aasta sügisel Muugale suunati, Tallinna kesklinna tagasi tuua. Kui nii juhtub, on see ilmne taandareng Tallinna kesklinna liikluses ja elukeskkonnas.

Igatahes 2017. aastal kiitis Tallink kaubaveoliini Muugale kolimist: „Võrreldes Tallinna kesklinnas asuva sadamaga jõuab Muugale peamistelt maanteedelt Tallinna ringtee kaudu oluliselt kiiremini.” Õnneks lubab ka Eckerö Line, et pärast Muuga sadamas neile sildumiseks vajalike muutuste tegemist ollakse kohe valmis viima kaubalaeva Muuga sadamasse. Tallinna Sadam ei ole sellele samuti otsesõnu vastu, kuid ettevaatlikuks teeb ebamäärane jutt, et Eckerö uue laeva vastu võtmiseks vajalikud muutused tehakse Muugal „pikemas plaanis”.

Tallinna juhtide kohus on torkida Tallinna Sadama juhte tagant nii, et nad läheksid tegudele mitte pikas, vaid lühikeses plaanis. Eckerö laev tuleb ju liinile juba juunis. Tallinna Sadama juhtide tegudele sundimiseks ei oleks liiast ka koormuse piirangu märkide jmt vahendite kasutamine, kui nad ei anna Muuga sadama valmis seadmiseks kiiret ja konkreetset tähtaega. Üldiselt aga võiks riik anda kohalikele omavalitsustele mõistlikumaid hoobasid nende territooriumil tegutsevate ettevõtete mõjutamiseks ja sellest kasu saamiseks.