„Aga see nõudlikkus jõudis tudengiteni hästi mahedal moel. Ta suhtles iga tudengiga, uuris tema tausta ja hobisid ning töö tegemise ajal ta oma teadmist konkreetsest inimesest heas mõttes ka kasutas. Suhtlus, õpetamine ja juhendamine toimusid alati pehmes ning sõbralikus vormis, aga mitte omamehelikus või lipitsevas vormis. Mulle selline suhtlemisoskus ja tudengitega rääkimine väga imponeeris, kuigi nägin, et see oli midagi, millest tudeng alati aru ei saanud või kõhkles, et kas nüüd räägitakse tõsiselt või ei.”