Mitmed arvamusartiklid, kõned ja debati- ning arutelusaated on püüdnud vastata küsimustele, kas ja kui lõhestunud on tänasel päeval Eesti ühiskond, miks see nii on ning kuidas olukorda parandada. Käeoleva artikli eesmärk on vaadata seda ühiskonnas tajutud polariseerumist veidi sügavamalt ning analüüsida, millised küsimused suuremate erakondade toetajaskondades enim erimeelsusi põhjustavad.