Riigi elukulg on reeglina inimese omast pikem. Eestis oli Mardi põlvkonnal võimalus enda raja kõrval valida ka riigi rada. Mart oli veendunud, et Eestile valitud tee on õige.

Mart oli kaasakiskuvalt heatahtlik matkaja, kelle arusaam tööst oli ühene: põld, mille harimist on alustatud, tuleb muuta viljakandvaks. Ta nägi vaeva Eesti jaoks oluliste poliitikate kujundamisel ning oli selles edukas.

Mart oli muhe mees. Haarav ja lennukas. Heatujuline ning heasoovlik. Mart, kahju, et sa juba ära läksid... Aeg ei olnud ju veel seal maal... Ometi, alati on helgust, mis jääb lahkujast maha. Sina jätsid elurõõmu ja matkalusti. Imelik, et me peame ilma Sinu juhatuseta edasi minema... Aga küll me jälle näeme. Puhka, Mart. Rahus.