Mart Nuti vaprus ja tarkus võimaldas Eesti riigi taastada õiguslikul järjepidevusel kodanikkonnaga. Eesti pöördumisel läände ja rahvusriigi hoidmisel oli sel otsustav tähendus. Sinu tarkus ja väärikus võimaldasid Eesti riigi ülesehitamisel ja houdmisel uskumatult tõhusalt vältida erinevaid ohtikke eksperimente ja tarbetuid katsetusi.

Sa taastasid selle riigi ja olid tema hea hoidja. Sa olid parimatest parim, kallis sõber.