2016. aastal oli Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalus mürgise glüfosaadi, ühe tuntuima ja laialt levinud pestitsiidi, kasutamist piirata. Täpsemalt seisnes küsimus selles, kas Euroopa Liit peaks pikendama selle mürgise aine kasutusluba 10 aasta võrra või mitte. See jäi liikmesriikide valitsuste esindajate endi otsustada.