Leppe salajane lisa nägi ette Ida-Euroopa jagamise mõjusfäärideks ning relvavendluse kahe totalitaarriigi vahel. Hitler kibeles vallutada PoolaStalin omakorda laiendada NSV Liidu valdusi lääne suunas Soome, Balti riikide ja Bessaraabia (Moldova) arvel. Valdav enamik ajaloolasi ja eksperte on veendunud, et just see lepe oli päästik Teise maailmasõja alustamisele.