Advokaadipraktikast nähtub, et paraku kipub edasises elus vägivaldne käitumismuster korduma vanemate järgmistes suhetes ja lapsed kalduvad ohvrist või vägivallatsejast vanema käitumismustri üle võtma. Vanemate lahkuminek ei too kaasa lasteaia- ja kooliprobleemide lahenemist. Vastupidi, lasteaiad ja koolid laiutavad käsi, erivajadustega ja õpiraskustega laste arv kasvab, nõudlus tugiisikute järele ei näe lõppevat. Taas tõttab appi riik – juhtumiplaan paneb aluse edasisteks tegevusteks lapsega. Vahel käib ka vanem teraapias, kuid rangelt ainult siis, kui ta on sellega nõus. Igaühe põhiõigus on end surnuks juua või muul viisil oma elu hävitada. Vanemale on põhiseadusega tagatud õigus anda lastele eluks kaasa vägivallamuster ja antisotsiaalne eeskuju.