Unistused ja väärtused

Jaak Aaviksoo, TTÜ rektor (Äripäev, 16. jaanuar 2018)

Nii nagu identiteet, ei saa ka tahe kuidagi sündida faktilisest teadmisest ja tõest, vaid unistustest ja väärtustest. Tahe on soov ja võime muuta maailm paremaks, just nii, kuidas keegi seda mõistab, nähes selles paremas maailmas ka kohta iseenda jaoks. [- - -] Uskugem siis oma võimesse midagi korda saata ja ärgem laskem end heidutada neist, kes oma rumalusest või manipuleeritavusest meid ja meie lugu pidevalt küsimärgi alla seavad.