Ühed kõige aktiivsemad ja seega korralikumad reeglite järgijad on siiani olnud finantssektor, kindlustusettevõtted, avalik teenistus, telekommunikatsioon ning tervishoiuga tegelevad asutused. Seda eeldatavasti põhjusel, et antud ettevõtted on harjunud järgima nõuded, mida riik kontrollib, ning neil on rahalised vahendid andmekaitse küsimusega tegeleva meeskonna palkamiseks.

Samad nõuded ka garaažidele

Kahjuks järgivad vähem andmekaitsemäärust väikesed ettevõtted - näiteks autoremondiga tegelevad garaažid.